Dňa 16.09.2017 sa s Benjim zúčastíme druhého ročníka Memoiálu Ivana Pješčáka, ktorý sa uskutoční v KK Prešov II. - Bikoš. Pretekať sa bude podľa kategórie SVV1. 


Dňa 02.01.2017 prebehlo krytie medzi Hexou Emor a Lerrym di Dranel (Majster Slovenska na rok 2016 vo výkone policajných psov v klasickej kynológii - spolu so svojim psovodom získali všetky prvé miesta - poslušnosť, pachové práce a obrana). Krytie bolo úspešné a začiatkom marca očakávame šteniatka. Máme šteniatka: viac v kategórii chovateľská stanica - odchovy.

Hexa Emor

 (M: Demi Emor, O: Emir z Malej Fatry)

Dátum narodenia: 05.10.2012
Skúšky: SVV1
Výstavné ocenenie: Veľmi dobrá
Bonitácia: 5CKV5/45 P
RTG DBK: A
Chovnosť: 2017-2018 

Lerry di Dranel

(M: Britta Polícia-Slovakia, O: Kery Kamoš-Durabo)

Dátum narodenia: 07.04.2012
Skúšky: VŠ-3, SVV1
Výstavné ocenenie: Veľmi dobrý
Bonitácia: 5V5/55 P
RTG DBK: A
Chovnosť: doživotne